Jan D. Oker-Blom

Vapaavuoris bok ”Puoliholtiton Suomi”

Jan Vapaavuori skriver riktigt bra om Finlands problem. Men det tyvärr bara förstorar det största problemet med hans bok: Att han är en central beslutsfattare under två regeringsperioder och sedan under ett år efter att ha slutat ger ut en bok om vad som borde ha gjorts och vad som borde göras… Han skyller flitigt på andra personer samt omständigheter och säkert var det hopplöst och frustrerande, men samtidigt erkänner han att han inte hade makt och inflytande. Han visste ju vad som borde göras eller åtminstone vilka problemen var. Var och en med makt måste säga ifrån och kämpa hårdare om det barkar åt skogen, eller lämna sin position.

Vissa av hans teser ifrågasätter jag, som t.ex. att utvecklade länder vill att alla medborgare skall få så höga löner som möjligt. Höga löner leder till höga kostnader (även för den offentliga sektorn) och om alla har höga löner decimeras nyttan av det till att vissa andra länder är billigare att köpa från eller resa till. Det handlar om vår export, som gärna skall bestå av högt utvecklade produkter. Men det är naivt att tro att lejonparten av befolkningen ens i ett litet land skulle kunna jobba inom högt produktiv export. Tvärtom behöver Finland fler arbetsplatser där lönen inte är särskilt hög. Vi har arbetslöshet och samtidigt massor med ogjort arbete där produktiviteten kanske inte är speciellt hög, men jobben ändå är viktiga. Finland behöver en mindre skattekil (skillnaden mellan arbetsgivarens/köparens kostnad och arbetstagarens nettolön) för att möjliggöra en fungerande inhemsk servicesektor.