Jan D. Oker-Blom

Stadsdirektör / Kaupunginjohtaja

Lovisa stadsdirektör

Sedan november 2017 fungerar jag som stadsdirektör i Lovisa.

Tag gärna kontakt om frågor som berör Lovisa.