Jan D. Oker-Blom

Stadsdirektör / Kaupunginjohtaja

Kontaktuppgifter

Jungfrustigen 1 b B 26
00140 Helsingfors
040 551 7551
jan[a]oker-blom.com