Jan D. Oker-Blom

Guggenheim

Som framkommit i Hbl, HS och idag på morgonen även i Yles morgon-tv kommer jag idag att rösta för Guggenheim i fullmäktige. Väl medveten om att det finns många även bland mina väljare som är emot och att förslaget kan falla har det inte varit ett lätt beslut att fatta. Det populistiska skulle vara att ta det säkra före det osäkra och vara emot. Men det är en fullmäktigeledamots skyldighet att ha åsikter och ta ställning samt våga se långsiktigt och brett på stadens utveckling.
Ifall projektet går vidare ämnar jag försöka ändra fasadens färg och eventuellt vissa andra saker med bygget. En svart fasad är inte bra och byggnaderna måste vara imponerande, det är en viktig del av helheten.
Under mina 15 år i fullmäktige har jag varit med och fattat otaliga över 100 miljoner euros beslut och ett antal miljardbeslut som ingen kontaktat mig om. Det är både trevligt och konfunderande att så många tagit kontakt i detta ärende. Även om det vore ännu trevligare att alla skulle hålla sig sakliga och ha konkreta argument.
Efter att under åren ofta blivit kritiserad för att vara en hård högerpolitiker som inte vill använda pengar, inte vill acceptera skattehöjningar och inte vill utvidga stadens verksamhet till alltför många nya områden är det uppiggande att nu bli kritiserad för att slösa pengar på kultur.
Mina huvudsakliga argument för Guggenheim är följande:
– det kan erbjuda oss och våra turister världens bästa moderna konst
– det skulle bidra till att göra finsk konst, design och arkitektur kändare i världen
– det är fint att privata pengar kommer konsten till gagn och att de finns privatpersoner som ivrigt engagerar sig för sin stad
– nya band till USA, väst och världen skapas, bra att som nation se utåt istället för inåt
– det är inte illa med fler spännande byggnader ritade av världens bästa arkitekter
– en mycket svår tomt dit man inte kan sätta vilket kontor som helst kommer i värdigt bruk
– staden får en byggnad till reducerat pris som vid behov på sikt kan användas för annat
– inte en enda cent av stadens pengar går till licensavgiften åt Guggenheim-stiftelsen i New York utan det betalas med privata donationer
– inget lokalt museum utan ”brand” kan locka fler nya turister till Helsingfors