Jan D. Oker-Blom

Låt staten sköta beskattningen

Ingen som talar mot byråkrati och för ett enkelt, transparent och effektivt samhälle kan vara emot ett transparent beskattningssystem med färre avdrag och en beskattning som varje skattebetalare kan förutse. Vem kan påstå att det är effektivt med en beskattning som är så komplicerad att de flesta finländare inte kan säga vilken skatteprocent hon har, vad som går till kommunen och vad som går till staten (och vilkendera som sköter vad)? För skattebetalaren är det indifferent om skattepengarna går till kommunen eller staten. I ett system där staten långt definierar vad kommunen skall göra (majoriteten av de kommunala utgifterna går till lagstadgade tjänster definierade av staten) och vi dessutom har ett utjämningssystem mellan kommunerna är det inte ärligt att skilt tala om lokal skatt och statlig skatt. Medborgare borde beskattas enbart av staten. Det skulle också underlätta genomförandet av diverse strukturreformer samt eliminera skillnader i beskattningspraxis.