Jan D. Oker-Blom

Tal på jubileumsfullmäktigemötet, Helsingfors 200 år som huvudstad.

Arvoisa puheenjohtaja, herr undervisningsminister, bästa fullmäktigeledamöter,

Vi lever i intressanta tider. Vår drygt 460 år gamla stad, världens design-huvudstad, firar nu 200 år som huvudstad. Samtidigt är vi inne i en tillväxtfas som är starkare än någonsin förut. Vi lever också i förändringens tid, Finlands kommunkarta ritas om som bäst och det är mycket möjligt att staden och vår region kommer att se ganska annorlunda ut om några år. Men samtidigt måste vi utgå ifrån att denna stad även i framtiden heter Helsingfors och är rikets huvudstad. Sådant ändrar man inte på utan synnerligen vägande grunder.

Juhliessamme Helsingin ensimmäistä 200 vuotta Suomen pääkaupunkina olemme päättämässä 10 miljoonan euron erillismäärärahan myöntämistä nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimiin. Se on hieno asia. Asian tärkeyttä kuvastaa myös se, että vastavalittu tasavallan presidenttimme esitti ainoana konkreettisena toimenpiteenä, heti tultuaan valituksi, nuorten syrjäytymisen ehkäisyä pohtivan työryhmän perustamista. Ei liene sattuma että pääkaupunki nyt seuraa perässä ja ottaa nimenomaan tämän asian juhlakokouksen teemaksi. Asian tärkeyttä kuvaa valitettavasti myös se että jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Opetusministeriön laskelmien mukaan siis vain 8 syrjäytynyttä nuorta maksaisi yhteiskunnalle melkein yhtä paljon kuin mitä nyt sijoitamme ylimääräistä. Nimenomaan sijoitamme, koska nuoren syrjäytymisen estäminen on kannattava sijoitus jos mikään. Raha tulee moninkertaisena takaisin. Tämä jos jokin on siis sopiva juhlapäätös tulevaisuuden hyväksi.

Vi vill påminna om att svenskspråkiga ungdomar behöver insatser som stöder dem som inte får en önskad plats i andra stadiets utbildning att få vidareutbildning efter grundskolan. Svenskspråkiga ungdomar utan andra stadiets utbildning löper en betydligt högre risk för marginalisering än vad ungdomar med andra stadiets utbildning gör. Antalet utbildningsplatser korrelerar med antalet utslagna ungdomar, vi måste satsa mer på andra stadiets utbildning.

Bara en organisation gör uppsökande verksamhet på svenska, nämligen Sveps. Överlägset största delen av de ungdomar som Sveps tar hand om kommer från Helsingfors och har hittats via uppsökande verksamhet. Från år 2008 till 2011 har antalet ungdomar som Sveps har gett handledning åt har ökat från 97 till 195 stycken i hela huvudstadsregionen. Förutom mer pengar skulle en mer permanent finansieringsbas vara verksamheten till gagn, det är viktigt att kunna planera för några år framåt åt gången. Antalet ungdomar i Helsingfors som fått handledning enligt individuella behov år 2011 är 119 stycken, man kan med fog påstå att Sveps lyckats med sina uppgifter och blivit kändare som en viktigt aktör på detta område. Helsingfors finansiering till Sveps höjdes senast år 2006 och är behov av en ny förhöjning. När staden satsar på Sveps får staden pengarna tillbaka flerfaldigt dels för att förebyggande arbete sparar så stora pengar för samhället, men även för att Sveps har omfattande annan finansiering. Utöver stadens bidrag finansieras verksamheten av staten och fonder.

SFP:s fullmäktigegrupp stöder det framlagda beslutsförslaget och utgår samtidigt ifrån att en andel som motsvarar den svenskspråkiga befolkningsandelen i Helsingfors skall gå till verksamhet på svenska, där hotet med utslagna ungdomar är lika stort som bland finskspråkiga.

Kaupunkimme nuoriin kohdistuu kovat odotukset, heidän on maksettava eläkkeemme, heidän on maksettava velkaamme ja heidän on kehitettävä maamme parempaan kuntoon ympäristö-, talous- ja ikärakenneongelmien jäljiltä. Heillä on täysi oikeus odottaa meiltäkin enemmän juuri nyt, ennen kuin on liian myöhäistä.

SFP:s fullmäktigegrupp hoppas, att Finland som varit framgångsrikt i internationella jämförelser vad gäller 15 åringars skolframgång vill gå in för att garantera utbildning för alla barn under 18 år. År 2020 kommer de ungdomar som nu går ut nian att vara vuxna – förhoppningsvis ute i arbetslivet efter avklarade studier och på god väg att med att samla på sig arbetserfarenhet. I dagens värld torde det vara självklart för oss alla att 9 år av grundskola inte räcker för att klara morgondagens högteknologiska värld i snabb utveckling. Det är rätt att stadsfullmäktige i sitt beslut på detta sätt tar sikte på framtiden!

Tack. Kiitos.