Jan D. Oker-Blom

Egna och andras pengar

Svar åt Ingrid Törnroos som svarade på min insändare om Guggenheim i Hbl, vilken hon ansåg vara bl.a. verklighetsfrämmande:

Det är mycket tråkigt om Ingrid Törnroos tolkade min insändare om Guggenheim som nonchalant. Det var inte min mening, men jag ber om ursäkt om hon tolkat det så. Den andra tolkningen hon gör, att 150 miljoner euro anses vara en struntsumma, är dock helt fel. Beträffande pengar är det ändå skäl att observera att studiestödet är en fråga för staten och att Liljendal där Törnroos bor inte heller betalar för Guggenheim. Men även att sätta enskilda moment från samma budget mot varann är för enkelt. Det handlar om en balans av politiska prioriteringar som avgörs i val, en balans mellan investeringar för framtiden och löpande utgifter idag.

Jan D. Oker-Blom
Stadsstyrelseledamot (SFP), Helsingfors