Jan D. Oker-Blom

Överbeskattning i Helsingfors

Bästa ordförande,

Helsingfors höjde kommunalskattesatsen för innevarande år med 1 procentenhet till en nivå som vi nu planerar hålla fast vid för år 2012. När vi år 2010 fattade beslut om att höja skatten var det uttryckligen frågan om en tillfällig åtgärd för att balansera budgeten och trygga stadens ekonomi i ett oroligt ekonomiskt läge. Världsmarknadens oro har inte försvunnit – snarare tvärtom – men däremot visar vår senaste prognos att bokslutet för år 2011 sannolikt ger ett hyggligt överskott. Det är inte korrekt att ta in mera skatteintäkter än vi behöver för vår serviceproduktion. Må vara att staden investerar mycket och tvingas ta upp lån, men investeringar skall ge en avkastning som på en rimlig tid betalar tillbaka satsningen. Dessutom tenderar det i offentliga sammanhang att alltid finnas behov för alla pengar som kan fås fram, behoven ökar i takt med skatteuttaget. Helsingfors är till råga på allt nettobetalare till resten av landet baserat på ett medeltal för alla kommuner, vilket innebär att högre skatter inte fullt ut betyder bättre service i Helsingfors. Nu efterlyser jag en skattesänkning för 2013 om vi under nästa år ser en utveckling mot att det även för år 2012 blir ett överskott. Man skall varken över- eller underbudgetera. Det är värt att minnas att staden är helsingforsarna och vice versa, ju mer vi tar nu desto mindre blir det kvar och det vi inte tar nu försvinner inte utan gynnar helheten på annat sätt och skapar förutsättningar för framtiden.