Jan D. Oker-Blom

Hemställningskläm

På fullmäktigemötet lämnade jag in följande hemställningskläm i frågan om utvecklingen av rådgivningstjänster för invandrare.

Stadsfullmäktige förutsätter att det vid utvecklingen av rådgivningstjänster för invandrare i huvudstadsregionen beaktas behovet av information om det svenskspråkiga serviceutbudet såväl kommunalt som inom den tredje sektorn.

Tyvärr föll den med 35 röster av 85, främst p.g.a. av Samlingspartiets negativa inställning till det svenska – än en gång.