Jan D. Oker-Blom

”Keisarin kestit” – Helsingin tervehdys

1809-2009

Cafe Ursula 18.7.2009

Ers kejserliga höghet, furste Gagarin, ärade övriga gäster,

Låt mig kort få framföra en hälsning av Helsingfors stad.

Venäjän keisari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri I, te olette oikea Helsingin hyväntekijä, jolle me helsinkiläiset olemme kiitollisia. Kun nyt vietämme tärkeää juhlallisuutta – Porvoon valtiopäivien päättäjäiset, on Helsinkikin voimakkaan kehityksen kohteena. Näenkin suurta tulevaisuutta kaupungillemme ja toivon useita muita käyntejä arvoisalta Keisariltamme. Siihen teillä lieneekin monta vuosikymmentä aikaa, olettehan vasta nuori, minun ikäinen.

Det har nått mitt öra att trakteringen och betjäningen inte var till full belåtelse vid Kejsarens senaste besök och därför har vi nu sett till att allt är perfekt! Vi hoppas att ni skall trivas och ha ett gott öga till denna stad även framöver.

Keisari Aleksanteri I, teidän käsissänne on Helsingin ja Suomen suuriruhtinaskunnan kohtalo ja tulevaisuuden merkitys!

Nöyrästi pyydän arvoisaa Keisaria huomioimaan kaupunkimme hyvät puolet, uutta hallintoa maahan rakentaessa. Helsinkiä puoltamassa ovat monta herraa, jotka kaikki edustavat uutta valtiollista suuntausta; maaherra Fredrik Stjernvall, Suomen asiain komitean esimies Gustaf Mauritz Armfelt, komitean sihteeri Robert Henrik Rehbinder muutama mainitakseni;

Näemme Suomelle ja sen asukkaille hyödylliseksi ja välttämättömäksi siirtää Suomen yleisen hallituksen johonkin toiseen sopivaan paikkaan maassa, ja kun puheena olevaa sopivaisuutta emme ole voineet jättää huomioonottamatta niitä moninaisia etuja, joita Helsingillä on ennen muita Suomen kaupunkeja, lähempänä pääkaupunkiamme olevan asemansa, oivallisen satamansa, sen asukkaiden elinkeinoissa osoittaman vireyden sekä heidän isänmaallisuutensa samoin kuin Viaporin linnan läheisyyden tähden suojellun asemansa vuoksi, niin Me yhtäpitävästi Teidän tekemänne alamaisen esityksen kanssa näemme hyväksi ehdottaa Helsingin Suomen pääkaupungiksi. Kun valtion tulot tekevät sen mahdolliseksi on siellä saatava aikaan tarpeelliset julkiset rakennukset ja kaupunki kuntoon. Me määrämme sen uudelleen rakennettavaksi.

Om Gud så vill och Kejsaren är god kanske en Engel skulle komma till vår kära stad och hjälpa oss skapa ett ståtligt centrum, naturligtvis med modell av ers höghets kejserliga huvudstad St. Petersburg.

Detta år, 1809, är utan tvekan ett märkesår som nuvarande och framtida regeringar och regenter skall komma att uppmärksamma. Vi lever i intressanta tider; dessa öden, tillfällen och festligheter kommer vi att fira jubileum av, om 100, 200, kanske 300 år!

Teidän korkeutenne ei ole vielä halunnut omaa nimikkokatua, mutta näen kyllä edessäni että voisimme nimetä kadun mukaanne joskus tulevaisuudessa. Se olisi luonnollisesti siinä tapauksessa keskellä Helsinkiä, oikea vilkas kauppa- ja pankkikatu!

Kiitos tästä tilaisuudesta!