Jan D. Oker-Blom

Motion om studierabatt

Svaret på en motion av min gamla studentkårskollega Laura Rissanen skickades igår på fullmäktigemötet tillbaka för ny beredning. Den nya beredning skall utgå ifrån att även utbytesstudenter skall ha rätt till studeranderabatt i kollektivtrafiken. Jag och SFP röstade givetvis för denna sak! Det är ju något vi arbetade för med Laura redan i slutet på 90-talet som medlemmar av både delegationen och styrelsen i HUS. Vi skall öka intresset för att komma hit på utbyte, vilket bl.a. sker med dylika rabatter. Bra Laura!