Jan D. Oker-Blom

Vanda

En väntad diskussion om sammanslagning av Vanda och Helsingfors har kommit igång. Redan i valkampanjen gissade jag att detta initiativ kommer upp snart. Dessa två kommuner är utan tvekan de mest naturliga att sammanslå om man med våld skall sammanslå någonting i huvudstadsregionen. Vad fördelarna på riktigt skulle vara är svårare att uppskatta. Båda är redan ensamma så stora att några skalfördelar där inte finns att hitta. Vi har också fått information om utmaningar beträffande både effektivitet och ekonomi.

Min uppfattning är att mången helsingforsare kanske kan acceptera en fusion med Vanda, men den nya staden skall fortfarande vara Helsingfors – och med minst den servicenivå vi är vana vid. Det är en utmaning!

Men det är knappast klokt att motsätta sig en utredning. Både motståndare och förespråkare bör ju basera sina argument på fakta, som kommer bäst fram i en utredning.