Jan D. Oker-Blom

Budgetmotion

På dagens fullmäktigemöte lämnade jag in en budgetmotion för nästa års budget som skulle göra det möjligt för pensionärer att åka gratis i stadens kollektivtrafik mellan klockan 10 och klockan 15 på vardagar.

Det har alltid förvånat (och lite irriterat) mig att många pensionärer som skulle kunna sköta sina ärenden mitt på dagen (det finns naturligtvis undantag, men detta torde gälla de flesta) gör det i värsta rusningstid eller på lördag tillsammans med den stora förvärvsarbetande majoriteten. Skulle det inte vara logiskt att undvika Stockmanns matavdelning på fredagkväll om man har den möjligheten? Nu hoppas jag att denna motion framförallt skall gynna stadens pensionärer ekonomiskt och samtidigt gynna alla andra i form av mindre trängsel.

Min uppskattning är att denna åtgärd inte kostar så farligt mycket, eftersom kollektivtrafiken oberoende måste upprätthålla ett ganska tätt turintervall under dagens lopp för att garantera snabbhet och smidighet. Dessa turer är dock ofta halvtomma.

Detta var förövrigt ett vallöfte åt en enskild väljare som jag nu har uppfyllt.