Jan D. Oker-Blom

Tack för invalet

TACK till alla väljare, 1130 röster var ett väldigt gott resultat! Detta röstetal gav mig naturligtvis förnyat förtroende i fullmäktige och jag hoppas att ni håller kontakten med mig.

Intressant att notera (med stolthet) är även att jag fick fler personliga röster än ledarna för de två största partierna, de Grönas Otto Lehtipuu och Samlingspartiets Risto Rautava. De två herrarna hör förövrigt även till huvudarkitekterna bakom Sibbo-annekteringen.

Arbetet fortsätter! Med tacksamma valhälsningar,

Didde