Jan D. Oker-Blom

Skall Helsingfors växa?

En angelägen fråga tycker jag, definitivt inte på vilka villkor som helst. Läs kolumnen på Hbl.fi.