Jan D. Oker-Blom

Ersättning åt Sibbo

Stadsstyrelsen diskuterade idag informellt läget med Sibbo-förhandlingarna. Situationen är inte uppmuntrande. Sibbo vill ha 100 M€ plus kompensation för markens värdestegring och Helsingfors erbjuder sig att ta över den andel av Sibbos skulder som motsvarar berörda del, dvs 4,5 M€. Budet från Helsingfors är pinsamt snålt, det minsta man kan begära är att staden betalar fullt ut för byggnader och infrastruktur. Dessutom går naturligtvis skatteintäkterna för 2009 på cirka 8,5 M€ till Sibbo (vilket inte är en stridsfråga utan baserar sig på lagen). En viss kompensation för de närmaste påföljande årens bortfall i skatteintäkter vore dessutom rätt.

En viss överdrift kan man kanske även säga att Sibbo gjort sig skyldiga till och nu syftar jag främst på markens uppskattade värdestegring. Helt oberoende av den biten är parterns så långt ifrån varandra att saken knappast kommer att avgöras någon annanstans än i Förvaltningsdomstolen och sedan sannolikt i Högsta Förvaltningsdomstolen. Tyvärr.

Skolgången kommer att garanteras och vi hoppas på båda sidor om den nya gränsen att ingen vanlig barnfamilj eller annan kommuninvånare behöver lida. En kortsiktig lösning kan vara att Helsingfors hyr skolbyggnaderna tills saken är avgjord.

Tyvärr har vi en dålig kommundelningslag, långt ifrån samma syn och en stram tidtabell. Nu skulle det behövas lite generositet i Helsingfors. En kompromiss på något mellan 50 och 80 M€ tycker jag vore det bästa, men jag betvivlar att viljan finns. Idag var jag tvungen att i hårda ordalag kritisera stadens ovilja för kontruktivt arbete i Sibbo-frågan.