Jan D. Oker-Blom

Badhotellet

Planen som omfattar ett badhotell i Tölö godkändes av fullmäktige igår. Själv har jag varit skeptiskt inställd till hela saken och är åtminstone nöjd med att storleken nu är betydligt mindre än vad som ursprungligen planerades. Innan det blir av skall dock mycket ske. Först har vi en behandling av eventuella (sannolika) klagomål och därtillhörande juridiska behandling. Därefter skall det hittas en lämplig företagare, godkännas ritningar och byggas. Många år lär gå innan vi badar på den udden.

Det var inget lätt beslut, men jag vill samtidigt säga att det inte heller var ett beslut av så väldigt stor politisk betydelse. Det går knappast ett enda fullmäktigemöte utan att vi godkänner något plan- eller byggprojekt. I denna fråga fanns det många förespråkare och många motståndare och aktiviteten var stor. I sista hand måste ändå varje fullmäktigeledamot avgöra själv. Mitt val var att stöda utvecklingen och företagsamheten samt utbudet av tjänster och min förhoppning är att såväl invånare i närheten som helsingforsare överlag kommer att gilla och utnyttja badhotellet när verksamheten väl kommit igång.