Jan D. Oker-Blom

Lokala avtal

Lokala avtal gynnar alla

På Sanomas valmarknad deltog jag i en debatt om lokala avtal och arbetsgivarnas eller företagarnas möjligheter att tillsammans med sina anställda slå fast löner, arbetstider och -villkor. I framtiden kommer utmaningarna på arbetsmarknaden inte att minska och för att garantera flexibilitet behöver vi bland annat en bättre beredskap för lokala avtal. Arbetsgivare och arbetstagare skall sinsemellan kunna komma överens. När lagen och allmängiltiga avtal fungerar som grund och arbetstagarna alltid har möjligheten att förkasta ett förslag på lokalt avtal så ser jag inte hur det skulle kunna försämra någon arbetstagares situation. Det är hög tid att inse att arbetsmarknaden har förändrats oh kommer att förändras ytterligare i en allt snabbare takt. Nu måste vi gå in för förtroende, flexibilitet och mindre toppstyrning. Vårt lands största styrka är trots allt en utbildad och hederlig arbetskraft som vill komma bra överens med kolleger, chefer, företagare, fackförbund och staten. Samarbete är framtiden och det skall räckas ut en hand i båda riktningarna. Den som fortfarande talar om motsättningar och rentav strävar efter att förstärka eventuell misstänksamhet mellan arbetsgivare och arbetstagare gör hela landet en björntjänst.

Jan D. Oker-Blom