Jan D. Oker-Blom

Socialdemokraternas kampanjmetoder

Insändare till Västra Nyland

Lasse Lindqvist svarade (VN 3.3) på min insändare om inkonsekventa socialdemokrater med att hävda att den tudelning som Sdp målat upp i sin valkampanj motsvarar verkligheten. Nu handlade ju inte min insändare om det utan om det inkonsekventa i att på förhand kritisera smutskastningskampanjer och säga att man inte skall elda under fördomar om samhällets tudelning och orättvisor varpå man själv går in för en valkampanj som gör det. På söndagen kom beskedet att FFC drar tillbaka den TV-reklam som väckt så mycket ont blod innan den ens kommit ut, bra så.

Att dela upp människor i ”de som har” och ”de som inte har” är att påstå att det skulle bero på ett öde som inte kan ändras. Själv har jag alltid ansett att välfärdsstatens största fördel är bastrygghet och möjligheter för alla, att fattig idag kan vara rik imorgon och att vi därför skall sträva efter bästa tänkbara förutsättningar för individen att förverkliga sig själv. Genom att befästa uppfattningen om ”stackars oss” och ”lyckans dem” blir resultatet bara sämre självförtroende, outnyttjade möjligheter, en känsla av orättvisa och eventuellt några fler röster åt Sdp. Förövrigt anser jag det fullkomligt förlegat och inskränkt att anta att människor bara skulle rösta enligt sin inkomstnivå eller tillfälliga samhällsklass. Rösta bör man göra enligt ideologi. Det finns och har alltid funnits fattiga borgare liksom rika socialister.

Jan D. Oker-Blom
Sfp:s vice ordförande