Jan D. Oker-Blom

Företagspolitiskt program

Företagen är grunden för välståndet, både då det gäller skatteinkomster och sysselsättning. Målet måste då vara ett företagarsamhälle med livskraftiga och lönsamma företag och mindre byråkrati. Det sade de sfp-kandidater som på onsdagen presenterade sfp:s nya företagspolitiska program. Jan D. Oker-Blom, Frank Moberg, Marianne Österberg och Magnus Buchert talade i Helsingfors, Ulla-Maj Wideroos och Mats Brandt i Kristinestad tillsammans med Kaj-Erik Carp.

Sfp:arna konstaterade att 75 procent av de nya jobben de senaste tio åren uppstått i små och medelstora företag. Därför måste man fästa särskild vikt vid dessa företags erksamhetsförutsättningar.
– Det behövs en förändrad syn på företagande. Företagande skall inte uppfattas som en motsats till lönearbete. Företagande och lönearbete skall kunna överlappa och förekomma turvis under en individs arbetskarriär, sade Jan D. Oker-Blom, vice ordförande för sfp.

Enligt sfp:arna är tröskeln att bli företagare fortfarande för hög. Trots att företagarnas socialskydd har förbättrats en del under de senaste åren finns det fortfarande mycket att göra innan företagarens situation motsvarar löntagarens.
– Förbättringar i företagarens sociala trygghet behövs ännu gällande ersättning vid sjukdom, föräldraskap, arbetslöshetsskydd och pension. Och fortfarande går för mycket av småföretagarnas tid åt till byråkrati. Beskattnings- och arbetslagstiftningsdjungeln med alla undantag är svår att tolka utan specialutbildning och dyra experter. Små företag skulle behöver enkla spelregler och alla tjänster ”från en lucka”, sade Frank Moberg.
Ulla-Maj Wideroos vill även göra det inhemska företagsägandet intressantare, genom att lindra dividendbeskattningen.
– Enligt kapital- och förmögenhetsbeskattningsreformen från år 2004 kan dividend lyftas från icke börsnoterade bolag med enkel beskattning till en viss nivå. En lindring av dividendbeskattningen är eftersträvansvärd, inte minst med tanke på att trygga det inhemska ägandet. Även generationsskiftena är lika aktuella som förr. Vi vill att överlåtelserna i samband med genrationsskiften borde beskattas lindrigare än nu, sade Wideroos.
– Vi behöver tiotusentals nya företagare enbart för att de närmaste åren hålla i drift de företag som redan finns. Ett slopande av arvs- och gåvoskatten skulle också ge en behövlig lättnad vid
generationsskiftena.
Sfp:arna ser också stora möjligheter för småförtagen i samband med strukturomvandlingarna på kommuntjänstesektorn.

– Under de kommande åren kommer inköpen av tjänster att öka. Det kan fungera som en hävstångseffekt speciellt för nya företag där den första kunden ofta är en allmännyttig organisation. Men vid upphandlingen bör kommunerna inte enbart stirra sig blind på priset. Ett dyrt alternativ kan i så fall bli arbetslöshet i den egna kommunen. Privata företag måste även offerera med moms, vilket sätter dem i en ofördelaktigare situation, sade Magnus Buchert.

Marianne Österberg betonade hur viktigt det är att entreprenörskap lärs ut redan i skolan.
– Det behövs inte kurser i bokföring, men redan i grundskolan måste företagsamhet finnas med som en del av samhällsläran, sade Österberg.

Sfp vill också att Företagarna i Finland skulle vara part i de inkomstpolitiska förhandlingarna vid sidan av Näringslivets Centralförbund (EK) och fackföreningsrörelsen.
– Med sina 90 000 medlemmar borde det vara självklart att Företagarna i Finland borde ha rätt att delta i den beslutsprocess som gäller löner, skatter, arbetsgivaravgifter, anställningsskydd och arbetspensioner.

Rabbe Sandelin
informationssekreterare – tiedotussihteeri
Svenska folkpartiet – Ruotsalainen kansanpuolue
(09) 69307213
0400-729 129