Jan D. Oker-Blom

Veckorna går – fyra kvar!

Tiden går snabbt när det är valkampanj. Veckans besök har gått till Lovisa, Esbo och Hangö med lokalpressen på plats och dessutom har jag gett en intervju till Loviisan Sanomat och Suomenmaa. En fråga som helt tydligt intresserar på ett brett plan är miljön (inklusive, oljetransporterna, kärnkraften och klimatförändringen. Det bådar gott med tanke på vad som kan och skall göras under nästa period. Det tycks bl.a. finnas en bred enighet för att ändra bilbeskattningen så att den i högre grad är beroende av hur mycket bilen förorenar.

I MTV3:s gallup tippades jag som fjärde bland Sfp:arna i Nyland. Dessvärre var undersökningen inte av särskilt hög klass och man kan således inte dra långtgående slutsatser. Mitt mål är dock oförändrat, att Sfp har minst elva mandat i riksdagsgruppen efter valet, att fyra av de invalda är från Nyland och att jag är en av dem. Målet är långt ifrån omöjligt att nå, men det kräver naturligtvis mycket arbete ännu.