Jan D. Oker-Blom

Studenternas situation

Kolumn i Terra Nova 2007-02-11

Här är gudagott att vara

Studentlivet är skönt, enligt många är det den bästa tiden i livet. En bidragande orsak kan dock vara att man i efterhand lätt förtränger de mindre positiva delarna. Ångesten över att kanske aldrig bli färdig eller få något jobb inom sitt område, osäkerheten och rädslan inför sin okunskap samt den trängda ekonomiska situationen och därmed tunga vardagen hör till studietidens avigsidor.

Ångesten och osäkerheten blir inte mindre av att alla studeranden eller låt oss säga alla medlemmar på Nylands Nation, inte behandlas likvärdigt då de är i behov av hälsovård. Endast högskolestuderanden har tillgång till SHVS medan t.ex. yrkeshögskolestuderanden är utanför. När varken skolan, kommunen eller staten gör sitt bästa gör studenterna det sällan heller. Nu är det dags att göra åtminstone någonting för studenternas ekonomiska situation. Studiestödet är en social förmån och det är således rimligt med inkomst- och poänggränser. Däremot är det inte rimligt att förmånen blir sämre medan landet åtnjuter högkonjunktur. Studiestödet har inte höjts på femton år och nu talas det om en eventuell förhöjning på femton procent. Det är bra, men det hade varit bättre att regelbundet höja det med lite mindre åt gången. Det är alltid svårare och mindre rättvist att göra stora förhöjningar på en gång. Låt oss inte acceptera att ens ett förhöjt studiestöd gäller i femton eller ens fem år framåt. Vad vi behöver är ett studiestöd som följer med tiden. En annan sak som på något sätt bör påverkas av prisutvecklingen är bostadstillägget. Nackdelen med att studera i vår kära huvudstad är att bostadspriserna och därmed hyrorna är betydligt högre än på andra orter. Dessutom är det ofta svårt att hitta en bostad. När man hittat en vill man därmed hålla fast vid även över sommaren. Ett bostadsstöd som inte skapar närmelsevis likvärdiga möjligheter för studenter på olika håll i landet är inte rättvist. Det handlar förövrigt inte om att gynna helsingforsare, hårdast drabbas studenter som inte har föräldrarna i Helsingfors utan väljer att flytta hit för att studera. Det handlar alltså om att ens bibehålla konkurrenskraften för våra högskolor i Helsingfors! Bostadstillägget bör utformas till ett stöd som gäller året om och i högre grad beaktar ortens prisnivå.

Nylands Nation kan inte ta på sig statens uppgifter och i ganska liten grad ens påverka politiken, men vi kan däremot bidra till att förbättra vardagen för Nationens medlemmar. Nylands Nation har satsat stora belopp på att bygga studentbostäder som förhoppningsvis bidrar till att underlätta jakten på lämpliga bostäder till förmånliga pris i Helsingfors. Hör dig för om vad Nationen kunde erbjuda dig. Dessutom kommer vi i år igen att dela ut tiotusentals euro i stipendier för att helt enkelt underlätta det dagliga livet bland våra medlemmar. Ansökningstiden har för detta år gått ut och snart kommer de av er som i år gynnas att få ett brev hem. Vi ses på årsfesten när ni kommer och tar emot det! Ni andra skall komma ihåg att söka (igen) nästa år.