Jan D. Oker-Blom

Fortsätta tala om Sibbo

Om en halv timme börjar Sfp:s partistyrelse sitt möte i riksdagen och jag tänker ta tillfället i akt och på den allmänpolitiska debatten tala några ord om Sibbo. Jag är trots allt den enda i styrelsen och Sfp som även sitter i stadsstyrelsen i Helsingfors och således väldigt bra känner till vad diskuteras på den fronten.

Nu har det förövrigt börjat cirkulera ett kedjebrev för att få också helsingforsare att anmärka på beslutet – det är skäl att uppmuntra och uppskatta dylik medborgaraktivitet!