Jan D. Oker-Blom

SDP om nya pengar

Gårdagens nyhet var att SDP vill satsa över två miljarder euro nya pengar på välfärden. Vad då nya pengar? Finansminister Eero Heinäluoma fick det att låta som om staten har en skattkammare någonstans varifrån man kan ta nya pengar om ”de gamla” inte räcker till. Alla vill vi ju satsa på en fungerande välfärd och alldeles speciellt på de utmaningar som kommer med att de stora årskullarna går i pension. Det handlar om att kunna erbjuda alla våra äldre en värdig ålderdom samt om att se till att det finns tillräckligt  med arbetskraft som får en tillräckligt stor nettolön även framöver. Det finns inga pengar att ta utan det finns bara möjligheter att skapa förutsättningar för staten att även i framtiden få in så mycket skattepengar och andra inkomster att pengarna räcker till för välfärd åt alla. Med en åldrande befolkning och en ökande internationell konkurrans är det mer än nog för oss politiker att bekymra sig om.