Jan D. Oker-Blom

Debattera företagsamhet!

Söndagsprogrammet är denna vecka att delta i en av Företagarna i Finland ordnad valdebatt om hur Finland skall byggas och utvecklas de närmaste fyra åren. I panelen sitter Jyrki Katainen, Antti Rantakangas, Annika Kokko, Arto Bryggare, Minna Sirnö, Tarja Cronberg och jag själv. Jag hoppas det blir en riktigt givande debatt om företagsamhet som är en verksamhet som kommer att spela en helt central roll i hur vårt samhälle utvecklas och blir bättre under den närmaste tiden.