Jan D. Oker-Blom

Valmaskiner

Valmaskinerna har ökat kraftigt i popularitet – och antal! Tyvärr har de nog ur en kandidat-synvinkel redan blivit alltför många. Vid det har laget har jag redan svarat på tio olika valmaskiner och ännu återstår det många. Varje valmaskin måste man ägna minst en halv till en timme åt och de allra mest omfattande kan lätt ta 4 – 5 timmar att besvara. Men om alla dessa valmaskiner ger väljarna mycket så är det bara för oss kandidater att fylla i dem. Samtidigt som jag hoppas att mina svar tillfredsställer så många väljare som möjligt skulle jag råda var och en som prövar en valmaskin att också ta fram information på andra sätt.