Jan D. Oker-Blom

Gasledning

Kommunerna längs med Finlands södra kust har fått komma med ett utlåtande om det rör (eller egentligen två) som Ryssland vill bygga längs med havsbottnet till Tyskland för att exportera naturgas. Helsingfors gav sitt idag. Självfallet är projektet förknippat med ett flertal risker, men det är ändå ingenting jämfört med de enorma risker som alla oljetransporter på Finska viken medför. Vad vi verkligen har orsak att fundera på är vår beredskap att åtgärda en eventuell oljekatastrof utanför vår kust. Någonting som vi verkligen får hoppas att aldrig sker!