Jan D. Oker-Blom

Legalisera snus?

På partistyrelsens möte idag tog jag upp frågan om hur Sfp skall förhålla sig till en eventuell legalisering av snus. EU kommer att komma med ett förslag under vinterns lopp. Därefter blir det vår tur att säga vad vi anser. Man kan naturligtvis säga att alla tobaksprodukter är skadliga, men en del är värre än andra. Snus är inte lika illa som cigaretter och skadar eller stör dessutom inte övriga än användaren själv. Av den orsaken anser jag att även Sfp bör förhålla sig öppet till att åtminstone diskutera möjligheten till laglig försäljning av snus i Finland. Det säljs förövrigt redan idag – skillnaden är den att staten inte får några skatteintäkter.