Jan D. Oker-Blom

Svar på tal åt Vapaavuori

Jan Vapaavuori kritiserar Sfp i Helsingfors för att inte arbeta enbart för stadens intresse genom att vi motsätter oss en konfiskering av marker i Sibbo. Man kan diskutera om (och i sådana fall varför) det överhuvudtaget är i stadens intresse att ta över nämnda marker. Sfp:s åsikt är att det inte är det. Men om det vore i varje kommuns intresse att maximera sin yta så måste väl Vapaavuori anse att hans partikolleger i Sibbo blodigt borde motsätta sig en gränsjustering, vilket de inte har gjort. Det var å andra sidan inte länge sedan en namnstark samlingspartist efterlyste en mer konsekvent linje hos övriga partier, det går ju inte att medlemmar av samma parti är av olika åsikt på olika orter.

Att så många har endast eget intresse, de egna väljarna och den egna orten för ögonen har orsakat enorm skada i världen. Vapaavuori är inkonsekvent när han talar om att se hela landets intresse och samtidigt kritiserar Sfp i Helsingfors för att inte ha en inskränkt helsingforsisk syn i frågan. Dessutom anser Sfp att åtgärden överhuvudtaget inte är i någondera kommunens intresse. Vem definierar förövrigt vad som är i helhetens intresse? Det är väl rimligt att anta att det är alla parter. I denna fråga finns det ingen enighet. Samlingspartiet och Sfp är, liksom Helsingfors och Sibbo, oeniga om huruvida det är i landets intresse att Helsingfors växer in i Sibbo.

Jan D. Oker-Blom
Ordförande för Sfp:s fullmäktigegrupp i Helsingfors