Jan D. Oker-Blom

Budgetbehandling i stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen godkänner idag det budgetförslag som inkommande månad skall behandlas i fullmäktige. Sfp:s grupp fick under veckoslutets förhandlingar igenom ett tillägg på 70 000 euro för undervisningsmaterial i de svenska skolorna. Tillsammans med de andra grupperna gjorde vi även en del andra ändringar med tyngdpunkt på socialväsendet, som totalt uppgick till cirka 15 miljoner euro.