Jan D. Oker-Blom

Jussi Pajunen

Stadsfullmäktige valde senaste onsdag Jussi Pajunen till Eva-Riitta Siitonens efterträdare som överborgmästare. Som jag i Hbl på torsdagen konstaterade, anser jag att han är rätt man på rätt post. I Helsingin Sanomat var det likväl ett citat av mig på torsdagen, där jag ondgjorde mig över bristen på alternativ. Om tjänsten skall gå till en samlingspartist kunde det åtminstone ha funnits ett par samlingspartistiska namn att välja emellan.

Min uppfattning är att Jussi Pajunen blir en bra överborgmästare. Och nej, jag tycker inte att han förbrukat sitt förtroende bara för att han gjort sig skyldig till illegal rökning av hasch som 17-åring.