Jan D. Oker-Blom

Underhållet av gator

Samtliga borgerliga partier omfattar Sfp:s linje om att gatuunderhållet bör skötas och finansieras av staden. Vanligen arbetar jag för att staden så långt som möjligt skall hålla sig till ett minimum av kärnverksamhet. I detta fall finns det dock många goda skäl till att låta staden ta ansvaret.

För det första är gatorna gemensamma och det ligger i vårt kollektiva intresse att de är välskötta och att alla gator sköts på samma villkor. För det andra sköter staden redan en stor del av gatorna och står även för kostnaderna när någon slintar och bryter benet. För det tredje kunde det då skötas koordinerat och effektivt. För det fjärde är det ändå staden som får ta emot klagomålen. För det femte uppbär vi fastighetsskatt i denna stad. Fastighetsskatten (som kanske stiger nästa år) skapades i tiderna bl.a. för att täcka vissa kostnader av just detta slag.