Jan D. Oker-Blom

Stadsstyrelsen

Idag var jag i egenskap av ersättare första gången inne i stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsens möten är ganska effektiva, i regel inte mycket mer än en timme. Idag hade vi (förutom några formaliteter) inte särskilt många beslutsärenden på listan. Största delen av tiden gick åt till att behandla tre olika rapporter. Först en rapport om hur hamnprojektet i Nordsjö framskrider, därefter stadens strategi om informationssäkerhet och till sist en strategiplan om hållbar utveckling i Helsingfors. Till den sistnämnda finns det skäl att återkomma i samband med att den behandlas i fullmäktige.