Jan D. Oker-Blom

Byggnadsnämnden igen

Som ersättare i stadsstyrelsen har jag blivit utnämnd till stadsstyrelsens representant i byggnadsnämnden. Alla stadsstyrelsens medlemmar och ersättare sitter vanligen i någon nämnd eller direktion, så att stadsstyrelsen är representerad i samtliga nämnder och direktioner.

Det var naturligt för mig att ta byggnadsnämnden eftersom jag satt som medlem där 2001 – 2004. Stadsstyrelsens representant skiljer sig från medlemmarna genom att inte ha rösträtt eller rätt att påverka besluten utan endast att följa med behandlingen. Byggnadsnämnden beviljar samtliga bygg- och rivningslov i Helsingfors.