Jan D. Oker-Blom

Malms flyfält

Det är en skandal om staden ger upp Malms flyfält för bostäder.

För det första är Malms flygfält viktigt, inte bara för amatörpiloter, utan också för räddningsverket, helikoptertrafiken och försvaret.

För det andra finns det ingen sådan brist på tomtmark att man skulle vara tvungen att bygga bostäder där. Marken är inte ens särskilt väl lämpad för bostadshus.

Frågan blev igår på bordet i stadsstyrelsen och vi väntar med spänning på något beslut nästa vecka. Jag är stolt över att såväl den gamla som nya Sfp-gruppen i sin helhet vill bevara Malms flyfält. Själv skrev jag idag på en medborgaradress för Malms flygfält och mycket mer än så kommer jag ännu att göra. I fullmäktigesalen!