Jan D. Oker-Blom

Gruppordförande

Sfp:s nya fullmäktigegrupp, som tillträder vid årsskiftet valde mig till sin ordförande för år 2005. Från och med årsskiftet kommer jag alltså att påverka saker och ting i egenskap av såväl Sfp:s gruppordförande som ersättare i stadsstyrelsen.