Jan D. Oker-Blom

Skolningsbesök

Idag är alla nya ordinarie fullmäktigeledamöter inbjudna till stadshuset av såväl fullmäktiges som stadsstyrelsens ordförande för att bekanta sig med arbetet som fullmäktigeledamot i Helsingfors.

Till besöket hör förutom rundvandring och en enkel middag även teknisk och praktisk information om hur beslut fattas. Jag tror det är nyttigt även för oss som i fyra år har suttit med som ersättare.