Jan D. Oker-Blom

Svar av byggnadskontoret

Nyligen fick jag ett brev från byggnadskontoret daterat den 26.10 med rubriken ”Ert brev av den 25 augusti 2004”, d.v.s. svar på några frågor jag ställde för två månader sedan (se ”Besvärligt ha bil i Helsingfors” bland mina tidigare debattinlägg).

Svaret innehöll ett antal språkfel och var längre, men kan i korthet refereras på följande sätt:

Räkningen för uppburen flyttningsavgift sänds som rekommenderat brev p.g.a. lagstiftningen och rättsskyddet: myndigheterna måste med säkerhet veta att ägaren fått vetskap om flyttningsavgiften.

Flyttningen av ett fordon är jobbigt och dyrt och avgiften (som specificeras av lag) täcker inte kostnaderna.

Pekka Holopainen
Enhetschef

Jag blev inte mycket klokare av svaret. Det gav inte svar på alla mina frågor samtigt som det gav upphov till några nya frågor.

Vad jag inte förstår är varför en parkeringsbot kan lämnas på vindrutan, medan en räkning för flyttning av bilen måste skickas inte bara per post utan som ett rekommenderat brev som bör avhämtas på posten!

En kamera registrerar att en bil kör överhastighet och ägaren för en böteslapp hem, men en räkning för flyttning måste skickas som rekommenderat brev till ägaren för att garantera rättsskyddet?

Det finns skäl att återkomma till frågan i form av en motion i stadsfullmäktige!