Jan D. Oker-Blom

Vem skall bestämma?

Efter att ha fyllt i ett stort antal valmaskiner kan jag konstatera att vissa frågor finns i samtliga valmaskiner. En av dem är huruvida folket förutom fullmäktige också borde välja en ”borgmästare” genom allmänt val?

Jag vet inte var diskussionen har startat och förstår uppriktigt inte riktigt varför det har blivit en så stor fråga. Är vi inte nöjda med det nuvarande demokratiska systemet i våra kommuner? En betydande andel av invånarna låter bli att rösta i kommunalval, men vill diskutera möjligheten att också välja kommunens högsta tjänsteinnehavare i allmänt val och eventuellt t.o.m. ordna folkomröstningar om enskilda frågor (vilket togs upp i åtminstone en valmaskin)? Jag anser att våra kommuner fungerar demokratiskt och att det inte finns skäl att ordna fler val.

Det som eventuellt behövs i Helsingfors är ”stadsdelsråd” eller vad man sedan döper dem till. Till dessa råd skulle vissa lokala frågor delegeras från stadsfullmäktige, så att vi inte skapar en dubbelstruktur och mer byråkrati utan får bort detaljfrågor från stadsfullmäktige samtidigt som vi ger lokala invånare större möjligheter att påverka sin omedelbara omgivning.