Jan D. Oker-Blom

Högerpartiernas presidentkandidat

Det skulle vara hög tid för högerpartierna i Finland att samarbete istället för att alltid bli slagna av socialdemokraterna (vänstern) i presidentvalet. Av den orsaken stöder jag också initiativet från Samlingspartistiskt håll att ställa upp general Gustav Hägglund som presidentkandidat. Mitt pressmeddelande om saken nedan: Helsingfors 15.9.2004

 

Svenska folkpartiet r.p.

PRESSMEDDELANDE
Fritt för publicering

 

Vice ordförande Jan D. Oker-Blom:

Sfp kunde stöda general Gustav Hägglund till president

Svenska folkpartiets vice ordförande, Jan D. Oker-Blom, välkomnar förslaget att ställa upp general Gustav Hägglund som presidentkandidat. ”Alexander Stubb har kommit med ett mycket bra förslag, som inte får torpederas på partipolitiska grunder” sade Oker-Blom på onsdag morgon. Enligt Oker-Blom skulle det vara viktigt att göra Hägglund till en gemensam borgerlig kandidat för att maximera hans möjligheter att väljas till Finlands nästa president. ”Jag anser att sfp borde stöda en gemensam borgerlig kandidat i presidentvalet, speciellt om en kandidat med general Hägglunds kompetens och erfarenhet står till förfogande”, fastslår Oker-Blom.

General Hägglund har samma värderingar som en majoritet av finländarna. Oker-Blom kännetecknar Hägglund som en ”patriotisk, karismatisk och stilfull ledare”. Han har dessutom speciellt goda förutsättningar att sköta de två viktigaste uppgifterna för Finlands statsöverhuvud – uppgiften som överbefälhavare för armén och ledandet av utrikespolitiken. Hägglund har fungerat som kommendör för försvarsmakten och fått en gedigen utrikespolitisk erfarenhet i Bryssel.

Dessutom är han finlandssvensk, vilket garanterar att han har en förståelse för svenska frågor och det värderar vi inom Svenska folkpartiet naturligtvis högt.

Tilläggsuppgifter: Vice ordförande Jan D. Oker-Blom, 040-5517551