Jan D. Oker-Blom

Finlandssvenskt ledarskap

För några dagar sedan hade jag äran att delta i ett seminarium om finlandssvenskt ledarskap, där ambassadör Ole Norrback och ärkebiskop emeritus John Vikström m.fl. talade.

Ambassadör Norrback talade under rubriken ”Leda och ledas – hur gör en god ledare?”. Hans teser gick ut på att man skall erkänna sina svagheter och uppskatta sin kapacitet på ett realistiskt sätt. Dessutom är det mycket viktigt att omge sig med goda medarbetare och rådgivare. Inte enbart ja-sägare! Alla beslut bör förankras och det är viktigt att andra vet varför man beslutat som man gjort.

För en politisk ledare gäller det dessutom att beakta offentligheten, det är inte alltid lätt att handskas med massmedia. Massmedia har ett behov av att kritisera och ifrågasätta. Tyvärr har utvecklingen på senare tid gått mot att det enda som räknas är uppseendeväckande rubriker. Ole Norrback kastade fram att ”massmedia är den enda bransch där konkurrensen försämrar kvaliteten” med vilket han menade att kampen om konsumenterna i en värld med allt större utbud har lett till att många massmedier förfaller till ”kvällstidningsjournalistik”. Han har helt rätt i det. Jag anser det vara mycket tråkigt att så många nyheter vi serveras är ytliga och överdrivna. Vem går ner på djupet?