Jan D. Oker-Blom

Besvärligt ha bil i Helsingfors

Hbl 2004-08-31

Att parkera i Helsingfors har länge varit besvärligt och blir bara svårare i takt med att antalet parkeringsplatser minskar och antalet bilar ökar. På vintern och våren är det speciellt besvärligt. En släkting till mig parkerade på sin egen gata omedveten om att gatan skulle putsas ett par dagar senare. Den 29 april var bilen utanför nummer 9 istället för 1 (uppemot 50 meter). Något besked om närflyttning gavs inte. I början av augusti (över 3 månader senare) kommer det besked om att det finns ett rekommenderat brev att hämta på posten. Brevet innehåller ett ”ersättningsbeslut” och en räkning på 51,19 euro (d.v.s. mer än en parkeringsbot): 39,38 euro för att flytta bilen ett kvarter och ytterligare 11,81 euro i förvaltningskostnader. Skäligt? För säkerhets skull skickar stadens byggnadskontor ännu en ny räkning (igen i form av ett rekommenderat brev som skall hämtas på posten) innan den ursprungliga har förfallit! Varför inte sätta räkningen på vindrutan (som en parkeringsbot) eller skicka den hem? Är det rimligt att det kostar över 50 euro? Skulle det inte spara på ”förvaltningskostnaderna” att bötfälla direkt? Om man helt enkelt parkerar fel på en gata som inte skall putsas kostar det 40 euro och så hittar man dessutom sin bil följande gång man behöver den.

En kategori av bilar som parkeringsövervakarna däremot inte borde nöja sig med att bötfälla med en lapp på vindrutan är utländska bilar. Till en finsk bilägare som fått parkeringsböter skickas en påminnelse (med en 20 euros förhöjning) om den ursprungliga inte betalts inom en vecka, men till utlandet skickas ingenting. Ett lås på hjulet tills böterna är betalda, vilket används t.ex. i Amsterdam, skulle vara rätt metod för att få även utlänningar att betala.

Jan D. Oker-Blom
Sfp:s vice ordförande

Utöver insändaren ovan har jag skrivit följande brev till Pekka Holopainen, som är flyttningschef på Byggnadsverket:

Helsingfors den 25 augusti 2004

Flyttningschef
Pekka Holopainen
Byggnadsverket

Flyttning av bilar

Nyligen blev jag kontaktad av en person som berättade följande:

Hon parkerade på sin egen gata (med boendeparkeringstecken) på Skatudden, omedveten om att gatan skulle putsas ett par dagar senare. Den 29 april var bilen utanför nummer 9 istället för 1 (flyttad uppemot 50 meter). Något besked om närflyttning erhöll hon inte. I början av augusti (över 3 månader senare) kommer det besked om att det finns ett rekommenderat brev att hämta på posten. Brevet innehåller ett ”ersättningsbeslut” och en räkning på 51,19 euro (d.v.s. mer än en parkeringsbot): 39,38 euro för att flytta bilen ett kvarter och ytterligare 11,81 euro i ”förvaltningskostnader”. För säkerhets skull skickar ni ännu en ny räkning (igen i form av ett rekommenderat brev som skall hämtas på posten) innan den ursprungliga har förfallit!

Tycker ni att det är god förvaltning? Jag har tre frågor som jag tycker att förtjänar svar:

  1. Varför inte sätta räkningen på vindrutan (som en parkeringsbot) eller skicka den hem?
  2. Är det rimligt att det kostar över 50 euro?
  3. Skulle det inte spara på ”förvaltningskostnaderna” att bötfälla direkt?

I väntan på svar, högaktningsfullt,

Jan D. Oker-Blom
Sfp:s vice ordförande