Jan D. Oker-Blom

Sfp skall påverka personval

På partidagen i Kristinestad detta veckoslut kommer jag att ta upp frågan om hur Sfp kan och skall påverka centrala personval.

Sfp skall inte (trots att vi är ett litet parti) gå med på att titta på från sidan när viktiga platser blir besatta. Sfp kan och skall påverka val av t.ex. republikens president. Mer information i nyhetssändningar från partidagen samt efter partidagen här på denna sida.

Partidagen avgör även om jag väljs till vice ordförande för en tredje mandatperiod.