Jan D. Oker-Blom

Mihin Lipposen eurooppatietämys katosi?

Puhemies Paavo Lipposen lausunto siitä, että ainoastaan sosiaalidemokraatit ja kokoomus ovat EU-vaaleissa todellisia vaihtoehtoja, hämmästyttää. On huomionarvoista, että komission johtajaksi pyrkivä henkilö lohkaisee tällaista pötypuhetta. Tämä on vääristynyt kuva unionin todellisuudesta.

Sosiaalidemokraattien sisarpuoleet Isossa-Britanniassa ja Saksassa kärsivät todennäköisesti tappion EU-vaaleissa. Sama koskee useita Itä-Euroopan maita. Esimerkiksi Puolassa puolue kamppailee olemassaolostaan. Tämä on myös todellisuutta.

Liberaaliryhmällä on puolestaan hyvät mahdollisuudet pärjätä kaikkialla unionissa. Jos Lipponen kamppailee EU-komission puheenjohtajuudesta, hän on riippuvainen liberaalien tuesta. Hänen lausuntonsa sosiaalidemokraattien vaalienavajaisissa heikentää hänen uskottavuuttaan koko Euroopan unionin yhteisenä keulakuvana.

Nykyinen puheenjohtaja Romano Prodi on liberaali, kuten myös EU-parlamentin puhemies Pat Cox. Komission mahdollisesti tulevalta puheenjohtajalta toivoisi enemmän Eurooppatietämystä – myös vaalien alla.

Sosiaalidemokrattien yritys tehdä vaaleista vain kahden puolueen välinen kamppailu on äänestäjien petkuttamista.

Vart försvann Lipponens Europakännedom?

Talman Paavo Lipponens uttalande att endast socialdemokraterna och samlingspartiet utgör riktiga alternativ i EU-valet är häpnadsväckande. Det är anmärkningsvärt att en person som strävar efter att bli EU-kommissionens ordförande låter undslippa sig sådant strunt. Det är en felaktig bild av unionens verklighet.

Socialdemokraternas systerpartier i Storbritannien och Tyskland kommer sannolikt att lida en förlust i EU-valet. Samma gäller i flera östeuropeiska länder. Exempelvis i Polen kämpar socialdemokraterna för sin överlevnad. Detta är också verklighet.

Den liberala gruppen har däremot goda chanser att klara sig bra överallt i unionen. Om Lipponen kämpar om ordförandeskapet i kommissionen, är han beroende av liberalernas stöd. Hans uttalande i samband med socialdemokraternas valöppning försvagar hans trovärdighet som hela EU:s galjonsfigur.

Den nuvarande kommissionsordföranden Romano Prodi är liberal liksom också EU-parlamentets talman Pat Cox. Av den eventuellt blivande ordföranden skulle man förvänta sig mera Europakännedom – också i valtider.

Socialdemokraternas försök att göra EU-valet till en kamp mellan endast två partier är att lura väljarna.