Jan D. Oker-Blom

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien asema

Ruotsalainen kansanpuolue vaatii että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien asema rinnastetaan yliopistojen ylioppilaskuntiin. ”Hallituksen ehdotuksen yhteydessä ammattikorkeakoululain muuttamiseksi on syytä määritellä opiskelijakunnat julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi” totesi varapuheenjohtaja Jan D. Oker-Blom Rkp:n työvaliokunnan kokouksessa 5.2.2004.

Ammattikorkeakoulujen kehittyminen osaksi korkeakoulujärjestelmää tapahtui yhdistämällä ylempää ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia monialaisiksi ammattikorkeakouluyksiköiksi. Koulutuksen tasoa nostettiin määrätietoisesti luomalla uusia, muuttuvan työelämän tarpeet paremmin huomioivia koulutusohjelmia. Ammattikorkeakoulujen kehittyminen perinteisten oppilaitosten perustalle on vaikuttanut myös ammattikorkeakouluissa toimivien opiskelijayhdistysten muotoutumiseen ja kehittymiseen. Opiskelijayhdistykset ovat tietoisesti halunneet kehittyä itsenäisiksi korkeakouluopiskelijoiden edunvalvojiksi ja yhteisöiksi.

Opiskelijakunnat toimivat käytännössä ylioppilaskuntien tavoin, mutta niiltä puuttuu edelleen vastaava virallinen asema. Jan D. Oker-Blom painottaa myös, että ”toimivan terveydenhuollon järjestäminen ammattikorkeakouluopiskelijoille olisi helpompaa jos opiskelijayhdistykset rinnastettaisiin ylioppilaskuntiin” . Rkp:n kansanedustaja Mikaela Nylander on jo aikaisemmin vaatinut toimenpiteitä terveydenhuollon järjestämiseksi ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Lisätietoja:

Varapuheenjohtaja Jan D. Oker-Blom, 040-5517551