Jan D. Oker-Blom

Tack för din realism, Raimo Sailas

Helt ansvarslöst! Det är helt ansvarslöst hur politiker i det här landet har handskats med våra statliga finanser och låtit staten skuldsättas med en överstor offentlig sektor. Uppnådda förmåner försvaras med händer och tänder, kortsiktiga politiska segrar är viktigare än kommande generationers bästa och populism frodas.
Laman Taittaja om Raimo Sailas av Jarkko Vesikansa är en bra bok för alla som vill betrakta skötseln av den statliga ekonomin i ett lite längre perspektiv. Alla regeringsbärande partier har gjort sig skyldiga till samma slöseri. Under den långa uppgången mellan 1992 och 2007 hade vi en gyllene chans att göra strukturella reformer, trycka ned skuldbördan och förbättra vår konkurrenskraft. Den tog vi inte. Istället konsumerades hela det ekonomiska tillskottet och mer därtill. Det katastrofala misstaget med samlingspartiets vallöften och den dyra löneuppgörelsen 2007 förvärrades ytterligare av att Katainen och Stubb gjorde regeringsperioden 2011 – 2015 till en av de mest misslyckade i Finlands historia. En patetiskt ineffektiv regering där tyvärr också Sfp satt med. I annat fall hade man kanske kunnat göra en hel del av åren sedan den av finanskrisen orsakade djupdykningen år 2009.
Socialdemokraten Sailas är klok och rättvis nog att rikta kritik också mot Sdp. Det tillfredsställer mig att vi delar uppfattningen om Erkki Tuomioja som en broms, bakåtsträvare och nej-sägare av den värsta sorten. Fackförbunden har varit och är ett ännu större problem. Inget ansvarstagande för långsiktiga utmaningar och ingen förståelse för andra grupper än de egna medlemmarna. Däremot får Lipponen beröm – det finns verkligen socialdemokrater av olika kaliber. Regeringen Sipilä är inte heller något att skryta med, men om han hade fått komma till ett bord lite bättre dukat än det han fick ta över av Stubb kanske det hade sett annorlunda ut. Speciellt om han inte behövde ha Sannfinländarna i sin regering och framförallt om regeringen skulle kunna göra beslut utan fackrörelsens förlamande motstånd.
Mina råd är a) läs boken (och andra alster om vår ekonomi), b) sluta stöda fackförbunden, c) be till Gud om bättre finska politiker och d) hoppas på ett bra resultat och goda regeringsförhandlingar 2019.