Jan D. Oker-Blom

Insändare i Hbl: Opolitiska stadsdirektörer

Nu är det dags att i Helsingfors frångå kutymen att välja biträdande
stadsdirektörer på politiska grunder. Stadsdirektören (överborgmästaren)
har en mer politisk roll och kan ha en politisk profil, men borde i så
fall också väljas direkt i samband med kommunalval. De biträdande
stadsdirektörerna måste vara väldigt insatta i sina respektive
ansvarsområden för att klara sig. Att ha partibok får inte vara en
nackdel, men övrig kompentens är viktigare. Vi har i Helsingfors haft
lyckan att ha väldigt bra biträdande stadsdirektörer, men den bästa har
inte alltid blivit vald.

Jag ansåg från början att en ersättare skall väljas, eftersom det behövs
en chef för social- och hälsovården i dessa tider. Vikariatet är dock kort
och nu har Samlingspartiets dåliga val förkortat det ytterligare. Det enda
rakryggade och vettiga skulle nu vara att Laura Räty ger upp sin tjänst i
staden och en ny ordinarie kan väljas så fort som möjligt – på basen av
kompetens med ett öppet ansökningsförfarande. Rätten till tjänsteledighet
är överlag en sak som överutnyttjas i vårt land.

Jan D. Oker-Blom
Fullmäktigeledamot, Helsingfors