Jan D. Oker-Blom

Bisnesenkelisijoitukset lisäävät työpaikkoja ja tuottavuutta

Sijoittamista pidetään joskus ahneuden ja työntekijöiden riistämisen symbolina ja unohdetaan, että työpaikkojen luomiseen tarvitaan investointeja, eli sijoituksia. Sijoitus puolestaan on riskinotto, josta on saatava tuottoa – tai rahat on parempi jättää tilille makaamaan. Sijoitus suomalaiseen pörssiyhtiöön on toki kannatettava teko, mutta on olemassa vielä parempi tapa luoda hyvinvointia Suomeen – investointi start-up yritykseen.

Sijoittamalla rahaa ja osaamista start-upiin, siis ryhtymällä bisnesenkeliksi, voit auttaa uuden yrityksen alkuun pääsemisessä ja siten luoda työpaikkoja, tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia Suomeen.

Suurin osa suomalaisista työpaikoista on pienissä tai korkeintaan keskisuurissa yrityksissä. Valtaosa uusista työpaikoista taas luodaan uusissa yrityksissä, jotka alussa ovat ymmärrettävästi myös pieniä. Niiden haasteina ovat alkutaipaleen vaikeudet, josta yksi keskeinen on rahan puute. Haasteellista saattaa myös olla oikeiden henkilöiden löytäminen, osaamisen puute ja asiakkaiden huomion saaminen. Näitä ongelmia ratkaiseman on syntynyt Finnish Business Angels Network (FiBAN).

FiBAN haluaa edistää yksityisen rahan ohjautumista alkuvaiheessa oleville pienille kasvuyrityksille. FiBAN on tuottoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys, joka kerää yksityissijoittajat kokoon, etsii heille hyviä sijoituskohteita ja auttaa näin alkuvaiheen yrittäjiä. Yhdistyksellä on myös yhteiskunnallinen rooli: se pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen asenneilmastoon sekä lakiin ja määräyksiin parantaakseen edellytyksiä sijoittaa kasvuyrityksiin.

Tuottoa
Tarkoitus on tietysti myös, että sijoittaja saa sijoitukselleen tuottoa. Koska alkuvaiheen yritykset ovat riskialttiita, on syytä sijoittaa useampaan yritykseen kohtuullisen keskimääräisen tuoton varmistamiseksi. Amerikkalaiset bisnesenkelit ohjeistavat sijoittamaan jopa 20 yritykseen, kuitenkin niin, ettei varallisuudesta suurin osa ole niissä kiinni. Yksi sijoitus per yritys ei yleensä riitä, vaan samaan yritykseen on sijoitettava useamman kerran. Jostain on kuitenkin aloitettava, eikä heti alussa voi ajatella pelkästään tuottoa.

Lähiajan tavoitteet
FiBAN tulee tämän toimintavuoden aikana keskittymään syndikoitujen sijoitusten aikaansaamiseen, toiminnan näkyvyyden parantamiseen sekä toiminnan tehostamiseen erityisesti sijoituskohteiden evaluointiprosessin osalta – uusien jäsenten ja uusien sijoituskohteiden hankkimista unohtamatta. Syndikoitu sijoitus tarkoittaa usean bisnesenkelin yhteissijoittamista samaan yritykseen, mikä vähentää yksittäisen sijoittajan riskiä. Evaluointiprosessin tehostamisella pyritään siihen, että me FiBANissa pystyisimme käsittelemään kasvavaa määrää sijoituskohteita siten, että jokainen meille hakeutunut yritys saisi jonkinlaisen palautteen nopeasti.

Uusia sijoituskohteita
FiBAN etsii jatkuvasti uusia sijoituskohteita. Lähesty rohkeasti FiBANia, mikäli sinulla on yritys, jolla on hyvä idea, mutta puute rahasta tai kaipaat muuta vetoapua. Bisnesenkeli on tyypillisesti henkilö, jolla on rahan lisäksi tarjota arvokasta osaamista start-up -yrittäjälle. Parhaassa tapauksessa löydät saman alan kokemusta omaavan bisnesenkelin. FiBANin kautta virtaa tänä vuonna noin 200 yritystä, ja ensi vuodelle veikataan kohtuullista kasvua. Suuret rahoitukset (yli 500.000 €) eivät sovellu useimmille bisnesenkeleille, mutta alarajoituksia ei ole.

Me FiBANissa näkisimme mielellään entistä enemmän myös muita kuin tietotekniikkaan liittyviä hankkeita, vaikkapa palvelukonsepteja, tekstiili-, elintarvikealaan tai suomalaiseen muotoiluun liittyviä hankkeita. Edellytämme selkeää suunnitelmaa, josta selviää pyydetty rahamäärä, sitä vastaan saatava osuus yrityksestä sekä rahojen käyttötarkoitus. Lisäksi kannattaa panostaa selkeän esittelymateriaaliin, josta yrityksen idea/tuote ja siihen liittyvä potentiaali tulee selvästi esille. Kaiken yritykseen liittyvän dokumentaation sekä erilaisissa rekistereissä olevien tietojen on luonnollisesti oltava asianmukaisessa kunnossa. Yritykset rekisteröidään FiBANin verkkosivuille (www.fiban.org).

Olisiko sinun salkussasi tilaa start-up sijoitukseen? Saisit tekemisen iloa ja hyvää mieltä!