Jan D. Oker-Blom

Slopa hälsostationsavgiften?

Ett förslag att slopa avgiften för besök på hälsostationen har godkänts i hälsovårdsnämnden och skall snart komma till behandling i stadsstyrelsen. Det finns vissa argument för att slopa avgiften, framförallt att det är relativt dyrt att fakturera den och att intäkten därför blir ganska liten. Det har också anförts att avgiften i högre grad drabbar samhällets svaga, men till det kan sägas att det oberoende finns ett årligt tak för hur mycket det kan gå till hälsostationsavgifter per person och år samt att det är effektivare att ordna med socialhjälp på andra sätt.

Det stora motargumentet är att avgiftsfrihet leder till fler, oftast onödiga, besök och kostnaderna stiger. Det andra är förstås att intäkterna sjunker, i dessa spartider är det inte särskilt vettigt att frivilligt lämna bort intäkter. Ingen kan ändå hävda att avgiften är hög, staden subventionerar redan största delen.

Förövrigt kommer inte boten för att lämna en bokad tid oanvänd att försvinna, vilket alltså lite karikerat betyder att det blir billigare att gå till hälsostationen än att inte gå…