Jan D. Oker-Blom

Guggenheim

Många konstvänner som ofta och högt krävt mer är av någon orsak inte nöjda när vi planerar en stor konstsatsning. Litar inte den finska konstnären på sin plats i en internationell konstvärld? Vissa tycker vi skall satsa även dessa pengar på social- och hälsovården, där vi redan använder en summa som motsvarar 20 Guggenheim-museum per år. Är inte ”antingen eller” linjen att förenkla? Handlar detta förövrigt om pengar, anti-amerikanism eller kanske stadsplanering?

De flesta av stadens projekt som kostar 100 – 150 miljoner går knappt över nyhetströskeln. Låt oss debattera med rätta proportioner, Guggenheims pris varken räddar eller stjälper stadens ekonomi. Att driva Guggenheim kostar några miljoner euro per år, varav majoriteten går till löner åt lokala. Licensen skall enligt överborgmästaren betalas av sponsorer. Men det är dyrt att bygga i Helsingfors, vilket är den stora kostnaden. De pengarna skickar vi ju dock inte över atlanten, hus och tomt förblir i stadens ägo. Staden skulle sannolikt oberoende inom snar framtid stå inför behovet att bygga ett nytt konstmuseum, varför inte samtidigt skapa något som går över nyhetströskeln t.o.m. internationellt?

Men kritiken har gått fram och staden tar tilläggstid för att göra vissa ytterligare utvärderingar och analyser (nuvarande museums framtid, effekten på hotell och restauranger, statens roll m.m.). För egen del tycker jag vi kan fundera på att kombinera Guggenheim med något annat, som t.ex. ett nytt centrumbibliotek. Placeringen kan också diskuteras, men det skall vara centralt för att fylla sin funktion.